Impressie_gebiedsvisie_Scandinavische_Havens.jpg
Impressie herinrichting Scandinavische Havens

Update maart 2024

  • 8 juli 2023

In het verlengde van de aanpak van de Deense Haven (project Stadshavens) gaat de gemeente Groningen ook het gebied rondom de overige twee Scandinavische Havens opnieuw ontwikkelen. Het betreft de Zweedse en de Finse Haven. Hiervoor zullen de aanwezige nautische bedrijven binnen de havens worden verplaatst en bij elkaar worden geconcentreerd. De gemeente moet hierover nog met de betreffende bedrijven in gesprek. Dit blijkt uit de gebiedsvisie Scandinavische Havens die op 5 juli 2023 door de Gemeente Groningen is gepresenteerd.

Herinrichting_Scandinavische_Havens_Groningen_2023.jpg

Globaal komt het er op neer dat de sleepdiensten van de Deense Haven naar de Zweedse Haven verhuizen en dat het droogdok uit de Zweedse Haven naast het droogdok in de Finse Haven komt te liggen. Daarnaast worden de verspreide zelfstandige bedrijfsschepen geclusterd in een vissengraat aan de zuidzijde van de Zweedse Haven.

Scandinavische_Haven_herinrichting_2023.jpg

Concept gebiedsvisie Scandinavische Havens

Uit de concept gebiedsvisie: "Doel is van Scandinavische Havens een levendig havenkwartier te maken met volop ruimte voor bedrijvigheid, zowel op het land, als op het water. Daarmee bouwen we voort op de bestaande karakteristieken van het gebied. Daarnaast opteren we voor een functiemix; werken in combinatie met flexwonen of een andere vorm van tijdelijk wonen zal voor meer reuring in het gebied zorgen. (...) Uit eerder onderzoek is gebleken dat de water- en kadegebonden bedrijvigheid in Groningen nauwelijks zal groeien. De sector heeft beperkt economische meerwaarde maar dient wel een maatschappelijk belang. De bedrijven zijn belangrijk voor het onderhoud van de kunstwerken, (woon)schepen en recreatievaart in de stad. Wij stellen voor de havens opnieuw in te richten om samenwerking en innovatie binnen de sector te bevorderen. Door de droogdokken in de Finse Haven te leggen, waar ook de kadegebonden bedrijven gevestigd zijn, ontstaat er ruimte in de Zweedse Haven voor de sleepdiensten, de bedrijfsschepen en het maritiem opleidingscentrum. (...) Tot slot zetten wij bij herontwikkeling van Scandinavische Havens in op behoud van de bestaande voorzieningen, zoals roeivereniging Aegir en eventlocatie Graanfabriek. Deze voorzieningen dragen bij aan de dynamiek in het gebied en het havenkarakter. Verder liggen op de landtong ten zuiden van de Sontbrug mogelijkheden tot het beperkt toevoegen van voorzieningen. Op deze landtong zijn de broedplaats en het flexwonen voorzien."

Planning en relatie met project Stadshavens

De wethouder spreekt bij OOGTV de verwachting uit dat de gebiedsvisie Scandinavische Havens in 10 tot 15 jaar gerealiseerd zal worden. Omdat de uitwerking van het project Stadshavens (waaronder de Deense Haven valt) al begonnen is, is de verwachting dat op niet al te lange termijn de sleepdiensten van de Deense naar de Zweedse Haven zullen moeten verhuizen en dat zou wel eens het startschot van de herinrichting van de Zweedse en de Finse Haven kunnen betekenen.

Overigens valt op dat het enorme bouwwerk dat deels in de Deense Haven is gesitueerd telkens terugkeert in de impressies, terwijl de invulling van het Havenpark (Stadshavens) nog moet worden uitgewerkt. (lees meer)

Geestig is dat de gemeente het in de gebiedsvisie heeft over "parkeerplaatsen" voor boten. Dat is een term die op het water niet gebruikt wordt. Ligt het begrip "ligplaats" zo gevoelig?

Over ruimte voor varend erfgoed wordt nergens gesproken, noch in het project Stadshavens, noch in de gebiedsvisie Scandinavische Havens. Op de impressies is wel een lange steiger in de Deense Haven langs de Sontbrug opgenomen. En dat is de kern van dit voorstel...

Scandinavische_Havens-_Deense_en_Zweedse.jpg

In de Finse Haven beloven de droogdokken een ware attractie te worden...

Herinrichting_Scandinavische_Havens-_Landtong_3.jpg

Documenten

pdf-versie van dit artikel

dirkvandriel.nl