2016-08_RTV_Noord.jpg
Opiniestuk centraal in TV-programma Noord Vandaag

23 augustus 2016

Gepubliceerd in Dagblad van het Noorden en Groninger Gezinsbode. Noord Vandaag interview en reportage.

"Gemeente, ruim die Diepenring nou eens op!"

Elk jaar weer beklagen toeristen zich bij de gemeente Groningen over de kwaliteit van de woonboten in de Diepenring. Werkelijk waar. Natuurlijk, digitaal zeuren en klagen is wel erg makkelijk in deze tijd, maar we krijgen het als Woonschepencomité toch maar voor de voeten geworpen.

Als je kritisch door de Diepenring vaart dan valt op dat met name langs de Turfsingel en het Schuitendiep inderdaad een aantal misbaksels liggen afgemeerd die iedereen liever kwijt dan rijk is. Het gaat hier vrijwel zonder uitzondering om kamerverhuurbedrijven, de zogenaamde bootjesmelkers. Een paar handige jongens hebben in de jaren negentig van de vorige eeuw voor een appel en een ei bescheiden woonbootjes opgekocht en vervangen door veel grotere, gammele "dozen" waar zoveel mogelijk studenten in "gehuisvest" werden. Regelgeving bestond niet, alles mocht en de veiligheid was ver te zoeken. De gemeente keek toe en deed niets. Nou ja, ze bedacht regelgeving waardoor het vrijwel onmogelijk werd om een woonboot te vervangen. En dat is dan ook nauwelijks meer gebeurd en de oude troep bleef liggen. De nuttige regels die er waren, zoals voor de aanpak van verwaarlozing, werden niet gehandhaafd. En zo is de stad opgescheept met een erfenis van 30 jaar gemeentelijke nalatigheid op een prominente plek.

Hoe gaan we het oplossen ?

Het Woonschepencomité is van mening dat voor een fractie van de kosten van het Forum de Stadjers een zeer groot plezier gedaan kan worden.

  • koop de slechtste woonboten op of bied de eigenaren een alternatieve ligplaats aan. De laatste oplossing is veruit het voordeligst. Suikerunie, Meerstad, Noord-Willemskanaal, Winschoterdiep: keuze genoeg.
  • verwijder alle geparkeerde auto's langs de Diepenring. Er is ruim voldoende vervangende parkeergelegenheid in de nabij gelegen parkeergarages. Volgens de gemeente kost dat 450.000 euro op jaarbasis maar daar staat tegenover dat het water dan pas echt ontsloten wordt en ruimte ontstaat voor een wandeling langs de kades.
  • stel regelgeving op waarmee gewenste ontwikkelingen gestimuleerd worden in plaats van de huidige regelgeving die de boel op slot zet.
  • compenseer alle te verdwijnen ligplaatsen op een andere locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat het totale aantal ligplaatsen voor woonboten niet mag afnemen. Sterker nog: gezien de groeiende populariteit van wonen op het water is uitbreiding van het aantal ligplaatsen sterk gewenst.

Nieuwe wetgeving, nieuwe kansen

De minister heeft onlangs bevestigd dat een niet varende woonboot als bouwwerk moet worden aangeduid. Dat gaat vooral voor nieuwe woonboten betekenen dat ze aan dezelfde regelgeving als gewone huizen moeten gaan voldoen. Dit biedt voor de gemeente aanknopingspunten om bijvoorbeeld op nieuwe locaties de zaken beter in de hand te houden. Daarnaast kunnen voor bestaande kamerverhuurbedrijven eisen gesteld gaan worden met betrekking tot de veiligheid. Een prima handvat om de grootste misstanden aan te pakken.

Gemeentelijke Watervisie in de maak

Het Woonschepencomité (WCG) wordt door de gemeente nauw betrokken bij nieuw te formuleren beleid. Dat is een goede zaak, maar gezien de lange geschiedenis van weinig succesvol woonbotenbeleid is het WCG enigszins sceptisch. Maar... met goede wil, een heldere visie en vooral voldoende financiële middelen zal er uiteindelijk toch een doorbraak moeten komen. En kunnen steeds meer Stadjers, toeristen en waterbewoners optimaal genieten van het vele water dat Groningen heeft.

Dirk van Driel, voorzitter Woonschepencomité Groningen (2013-2019)

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl