IMG_7728.JPG
Noorderhaven, Groningen

25 augustus 2020

gepubliceerd door Dagblad van het Noorden (pdf)

Het woonbotenbeleid in de gemeente Groningen zit volledig op slot. De gemeenteraad stelt binnenkort een enorm pakket regelgeving vast voor wonen op het water. Open brief aan de raad.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Vier-honderd-één-en-dertig pagina’s om de regels voor wonen op het water opnieuw vast te leggen en sterk uit te breiden met een welstandsnota van maar liefst twee-honderd-zeven bladzijden. Tja.

Het vervangen van een verouderde woonboot zal niet meevallen en wordt er niet aantrekkelijker op. En heel veel duurder. Het ten koste van alles laten drijven van een bestaande woonboot ligt voor de hand, dan maar verhuren....

Van de wal in de sloot. Jammer.

Repressie

De nieuwe woonbotenwet schrijft een herziening van regelgeving voor, dat klopt. De invulling daarvan bood genoeg ruimte voor positieve, stimulerende en eenvoudige regelgeving. Gekozen is voor repressie en handhaving. Een gemiste kans. De in de recente Watervisie opgenomen ondergrens van 434 ligplaatsen is losgelaten, de deur naar een uitsterfbeleid opengezet.

Maar. De gemeente schiet zichzelf met deze uitgebreide regelgeving ook behoorlijk in de voet. Als er nog eens een woonboot verplaatst moet worden, is dat knap lastig geworden. En wat zal er nu werkelijk veranderen? Weinig tot niets. Het overgangsrecht van de nieuwe wet bepaalt dat er voor bestaande woonboten niets verandert. Dus waar hebben we het over? In vier-honderd-één-en-dertig pagina’s.

Bekijkt u eens de intrekkingsvoorwaarden voor een ligplaatsvergunning in de voorgestelde Verordening Openbaar Vaarwater (artikel 12). Kunt u zich voorstellen dat er één huis gesloopt zou mogen worden vanwege zulke voorwaarden?

Binnentreden

En dan wil de gemeente ook nog te allen tijde de mogelijkheid hebben om binnen te treden in een woonboot zonder toestemming van de bewoner (artikel 39). Maar eh... De nieuwe wet heeft woonboten ondergebracht in de Woningwet. Het zijn woningen en daarvoor gelden gelukkig ook beschermende regels. En er is een Grondwet.

De Noorderhaven is op slot gezet, de boten zijn vrijwel onverkoopbaar en de bewoners murw geslagen. In de Woonschepenhaven maken de bewoners zich al vijf jaar ernstig zorgen over hun veiligheid na een renovatie! Elders vrezen waterbewoners voor hun lig/woonplaats door allerhande ontwikkelingen, bijvoorbeeld om het water meer ‘beleefbaar’ te maken.

Allemaal erg jammer. U kunt haast niet anders dan instemmen met vierhonderd-één-en-dertig pagina’s en wellicht nog een paar komma’s verzetten. Zo gaat dat nu eenmaal en ik neem u niets kwalijk.

Angst

Oh ja. Is er dan niets aardigs te zeggen over dit kolossale pak papier ? Toch wel. Woonarken in de Diepenring mogen weer door woonarken vervangen worden. Eerder mocht er alleen door authentieke (historische) schepen vervangen worden en dat deed natuurlijk niemand, ook omdat daarvoor geen ruimte is. De aanleiding is niet zozeer een kwestie van voortschrijdend inzicht geweest maar de angst van de gemeente voor schadeclaims (planschade). Tja.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Driel was voorzitter van het Woonschepencomité Groningen van oktober 2013 tot mei 2019.

dirkvandriel.nl