Dorkwerdersluis_april_2023_dirkvandriel.nl.jpg
fotografie © dirkvandriel.nl
  • 28 april 2023

De Dorkwerdersluis in het Reitdiep is de bijzondere toegang van het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal tot de stad Groningen (locatie). Gebouwd in 1931 vanwege de aanleg van het lager gelegen Van Starkenborghkanaal.

2006_Dorkwerd_luchtfoto_nz.jpg
Sluis en gemaal Dorkwerd in 2006 (foto: marinas.com, bewerkt)

In 2006 was de sluis nog een oase van rust, geliefd bij picknick-ers, bootjekijkers en zonaanbidders. Zonder hekken en met voorzieningen als vuilnisbakken en drinkwater. Het veldje waar oorspronkelijk de sluiswachterswoning stond, links naast de sluis, werd in 1996 zelfs gebruikt als podiumlocatie tijdens het grote architectuurfestival "A Star is Born".

Hoe anders is de situatie in 2023. De sluis is door achterstallig onderhoud in verval geraakt en met bouwhekken afgesloten in een poging om zwemmers uit de sluiskolk te weren. Bizar.

2023-04-24__Dorkwerd_hek_zwemverbod.jpg

Het hek is nogal knullig geplaatst voor het keurige, reeds bestaande hekwerk dat iets lager is. Onder het beweegbare gedeelte van de brug heeft men toch maar geen extra hek aangebracht...

2023-04_Dorkwerd_hek.jpg

Om de sluis per schip te passeren kan men zich op marifoonkanaal 78 melden bij bedieningspost Lauwersoog of afmeren aan het remmingwerk voor de sluis en de meldknop gebruiken. Wat opvalt is de erbarmelijke staat van het remmingwerk.

2023-04_Dorkwerd_remmingwerk_met_meldpunt.jpg
remmingwerk met meldknop

Eenmaal in de sluis springen de schots en scheef liggende betonnen dekplaten in het oog die nog geen tien jaar geleden zijn aangebracht als een soort noodreparatie. Met meerdere borden wordt gewaarschuwd deze looppaden niet te betreden wegens struikelgevaar.

2023-04_Dorkwerd_struikelgevaar.jpg
waarschuwing voor struikelgevaar

De boldertjes waaraan afgemeerd moet worden zijn klein, half verzonken tussen de betonnen platen en de touwen kunnen vastknellen tijdens het afschutten.

2023-04_Dorkwerd_bolders_recreatie.jpg
afmeerboldertje met kapot touw (links)

De Dorkwerdersluis wordt nog met enige regelmatig gebruikt door vrachtschepen van 55 meter lengte. De grote bolders die voor deze schepen bestemd zijn, zijn te diep ingegraven of slecht/niet bereikbaar achter een waarschuwingshek.

2023-04_Dorkwerd_bolders_beroepsvaart.jpg
bolders voor vrachtschepen

Tijdens het schutten valt op hoe slecht de houten balken in de sluis er aan toe zijn. De kunststof bescherming is her en der verdwenen, gescheurd of afgebroken.

2023-04_Dorkwerd_afgebroken_en_rot.jpg
tijdens het schutten

Op onderstaande foto is een aantal gebreken te zien. Een scheur in de sluiswand, opwippende betonnen platen, een te diep liggende bolder links achter het paaltje en een technische installatie die is afgedekt met een plastic zak.

2023-04-24_Dorkwerd_3x_narigheid__bolder.jpg
zoek de gebreken...

Tegenwoordig staat op het eilandje tussen gemaal en sluis een lichtpaneel met een inmiddels overbodige mededeling over een gewijzigd marifoonkanaal (het staat ook vermeld op een groot blauw bord voor de sluis). Op zich geen probleem, ware het niet dat het lichtpaneel ook buiten bedieningstijden blijft branden en in de duisternis een onwaarschijnlijk fel en verblindend licht verspreid, dat zelfs op het fietspad zeer hinderlijk is. Om over de gevolgen voor nachtdieren nog maar te zwijgen...

2023-04_Dorkwerd_infopaneel.jpg
informatiepaneel, verblindend voor het fietspad

Overlast

In de zomer van 2020 verschenen berichten in lokale media over overlast en rotzooi veroorzaakt door recreanten. Sluis en gemaal zouden ontdekt zijn als zwemlocatie op warme dagen (RTV Noord). Het is bijzonder dat men kennelijk zelf niet meer kan bedenken dat zwemmen bij een sluis met gemaal en een kanaal waar schepen van 135 meter varen levensgevaarlijk is.

Het zou mooi zijn als deze schitterende locatie vlak buiten de stad een grondige renovatie krijgt en opnieuw aantrekkelijk wordt voor picknick-ers, bootjekijkers en zonaanbidders. Het zou weer het visitekaartje moeten worden voor alle schepen en bootjes die de stad Groningen aandoen of verlaten. Om de (sociale) veiligheid te verbeteren en overlast te voorkomen kan men bijvoorbeeld een tweetal zelfvoorzienende schepen onder duidelijke voorwaarden toestemming geven om tijdens het zomerseizoen af te meren aan de rustige zuidkant van de sluis. Over het opruimen en schoonhouden van het overzichtelijke terrein kunnen dan wellicht ook afspraken gemaakt worden.

pdf-versie van dit artikel

dirkvandriel.nl