Watervisie_2017.jpg

31 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft op 19 april 2017 de Watervisie "Koersen op water" gepresenteerd. Op 31 mei 2017 is de Watervisie ondanks stevige kritiek vastgesteld door de gemeenteraad. Op 5 april 2017 heeft het Woonschepencomité Groningen een kritische reactie naar de wethouder gestuurd over de gang van zaken.

De Watervisie is een vervolg op de structuurschets "Watergang" (1999-2012)

Raadsvoorstel en bijlagen

Bespreking in de gemeenteraad

  • 07-05-2017 Definitieve reactie WCG op raadsvoorstel en ambitiedocument "Koersen op Water"
  • 10-05-2017 Insprekers en Raadscommissie zeer kritisch over Watervisie (videoverslag)
  • 30-05-2017 WCG: Antwoorden college op vragen over Watervisie roepen vooral nieuwe vragen op

Watervisie met de hakken over de sloot, 6 moties ingediend, 2 aangenomen

De Watervisie is alleen dankzij de collegepartijen met de hakken over de sloot aangenomen, de rest van de gemeenteraad verwerpt de huidige Watervisie (22 voor, 17 tegen). Een intensieve lobby van het WCG heeft maarliefst 5 (van de 6) moties opgeleverd waarvan er uiteindelijk 2 zijn aangenomen.

  • Aangenomen motie "Diepenring met mooie schepen" (D66, PvdA, VVD, CDA, Student en Stad, Stadspartij):

"Niet alleen voorsorteren op een algemeen verbod op kamerverhuur, maar in de volle breedte onderzoeken hoe verwaarloosde schepen (zowel kamerverhuur als de overige schepen) gericht uit de gracht kunnen worden gehaald en dit voor te leggen aan de raad"

  • Aangenomen motie "Meer ligplaatsen in Groningen" (Christen Unie, SP, D66, Student en Stad, Groen Links, CDA):

"Los van de voorgestelde uitbreiding van het aantal ligplaatsen alsnog andere locaties zoals Reitdiep, Brailleweg en Oude Winschoterdiep te verkennen en de raad hierover te informeren"

De afgewezen moties:

  • bestaande ligplaatsen pas verwijderen nadat vervangende zijn gerealiseerd
  • onteigening niet inzetten als middel om de Diepenring aan te pakken
  • RZB in Noorderhaven en mogelijke nieuwe locaties niet omzetten in liggeld
  • afzien van een onderzoek naar een kamerverhuurverbod (Student en Stad)

Verslagen gemeenteraad

Watervisie in de media

Laatste ontwikkelingen en voortgang Watervisie

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl