Waar gaat het om ?

Varende woonschepen langer dan 20 meter of met een waterverplaatsing van meer dan 100m3 (blokvolume) moeten per 1 januari 2019 beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) om te mogen varen. Tot 1 januari 2019 gold voor bestaande schepen een permanente soepele overgangsregeling voor de keuring maar na deze datum zullen schepen gekeurd worden volgens nieuwbouwnormen. Het overgrote deel van de oudere (historische) schepen zal niet aan die eisen kunnen voldoen en zal dus niet meer mogen varen als ze niet voor 1 januari 2019 gekeurd zijn. Deze schepen moeten dan aan de wal blijven liggen en mogen alleen nog met behulp van sleepboten worden verplaatst.

Historische schepen die na het verlopen van de overgangsregeling gecertificeerd willen worden moeten als traditioneel vaartuig erkend worden om een aangepast certificaat te kunnen krijgen. Daarvoor moet eerst nog hoofdstuk 24 van de Europese Standaard Technische Voorschriften Binnenschepen (ES-TRIN) nader worden ingevuld. (toelichting)

Als schippers worden aangehouden tijdens het varen met een niet gecertificeerd schip, riskeren ze een boete van 1250 euro. Bron: Scheepspost

Woonschepen die permanent stil (mogen) liggen (zoals in de Noorderhaven in Groningen) hoeven niet over een CvO te beschikken.

Wat houdt het CvO in ?

Het CvO is enigszins te vergelijken met de APK voor auto's, maar dan eens in de 7 jaar. Het onderwaterschip wordt op een werf door een expert gekeurd en de uitrusting van het schip ondergaat een inspectie (veiligheidskeuring). Dit gedeelte van de keuring kan ook plaats vinden als het schip in het water ligt.

Overgangsregeling is inmiddels verlopen, hoe nu verder ?

George Snijder (LVBHB) geeft in dit artikel een overzicht van de gevolgen van het aflopen van de overgangsregeling. Meer uitgebreide info staat in de voetnoten. Het artikel is overgenomen uit het informatieblad voor de grote pleziervaart, Info20M januari 2019. Het is een tamelijk formeel verhaal waar wel een paar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de soep geserveerd zal worden...

Update 2021: inmiddels is er meer duidelijkheid over certificering als "traditioneel vaartuig"

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl