2021-11_Meerwegbrug_Noord_Willemskanaal.jpg
Meerwegbrug over het Noord Willemskanaal

8 november 2021

Uit navraag bij de Provincie Drenthe is gebleken dat de Meerwegbrug over het Noord Willemskanaal bij Haren (Groningen) toch niet tot 7 februari 2022 is gestremd voor recreatievaart, ondanks het eerdere bericht van de Provincie Groningen die eigenaar van de brug is maar die op afstand wordt bediend vanuit een centrale post in Drenthe.

De stremming van de Meerwegbrug die afgekondigd was door de Provincie Groningen viel ook niet te begrijpen omdat de brug ver gelegen is van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen, de reden voor de stremming van het Noord Willemskanaal.

De stremming van de Meerwegbrug had onder meer tot gevolg dat de winterstalling van Jachtwerf Beuving in de Punt onbereikbaar was geworden vanaf het Paterswoldsemeer.

De Provincie Drenthe geeft aan dat de brug nu weer gewoon doordeweeks bediend wordt, maar in de winterperiode minimaal een dag van te voren aangevraagd moet worden (Sluis Peelo, tel. 0592 340 560).

Op deze praktische kaart met stremmingen (Rijkswaterstaat) staat inmiddels dat de stremming tot de Meerwegbrug geldt en niet meer tot en met zoals in eerdere berichtgeving.


Hieronder: Meerwegbrug toen deze nog lokaal bediend werd (jaren '20, foto P.B. Kramer)

Meerweg_brug_met_vaartje_op_achtergrond_Foto_P_Kramer.jpg

Foto afkomstig uit artikel over de historie van de Meerwegbrug van de Harense Historische Kring.

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl