Pekela-_Boegbadde.jpg
Boegbadde, één van de loopbruggetjes bij de sluizen © dirkvandriel.nl

14 februari 2024

In de raadsvergadering van 13 februari heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela aangegeven dat 25 en mogelijk 28 van de gemeentelijke bruggen behouden zullen blijven. Indien de Provincie en het Waterschap ook over de brug komen voor de Blijhamsterbrug en de 3 kleine loopbruggetjes bij de sluizen, dan verdwijnen in het gunstigste geval slechts 2 in plaats van de eerder aangekondigde 21 van de 34 bruggen.

Het unieke Pekelderhoofddiep blijft bevaarbaar en zal medio 2026 heropend worden !

Inmiddels is het college van B&W met nieuwe plannen gekomen. Die werden dinsdagavond door burgemeester Jaap Kuin aan de raad voorgelegd. Het streven is om minimaal 25 te behouden, waar de gemeente financieel verantwoordelijk voor is. Dat aantal kan zelfs nog oplopen naar 28.

Vier bruggen over het Pekelderdiep (een verkeersbrug en drie loopbruggen) blijven ook behouden, maar moeten - als het aan de gemeente ligt - worden beheerd door de provincie en het waterschap. Kuin geeft aan daar snel met beide instanties over in gesprek te gaan. Aan het nieuwe bruggenplan hangt wel een flink kostenplaatje. Voor een periode van dertig jaar is structureel €938.000 per jaar nodig. De gemeente Pekela heeft in een eerder stadium al €500.000 opzijgezet voor het project. De raad ging daar ook mee akkoord.

'We zullen op zoek moeten gaan naar geld', zegt Kuin. 'Dat betekent dat we in gesprek gaan met de provincie en met het Nationaal Programma Groningen. Misschien moeten we zelfs naar Europa. Maar wij denken dat deze plannen zo concreet zijn, dat de financiering uiteindelijk wel gaat lukken. Wij geloven er in.'

Kuin erkent dat de eerder gepresenteerde plannen tot veel ophef en discussie bij de bevolking hebben geleid. ,,Sommige plannen waren ook dom. We denken nu voldoende draagvlak te krijgen en durven daarom deze opdracht aan te gaan en dit plan te presenteren.”

Als de raad akkoord gaat wil het Pekelder college nog in het voorjaar de boer op naar betrokken partijen en subsidiepartners. ,,Als alles gladjes verloopt moet aan het eind van dit jaar een start gemaakt kunnen worden. Over twee jaar moet het Pekelder Hoofddiep weer bevaarbaar zijn.”

Eerdere berichtgeving

pdf-versie van dit artikel

dirkvandriel.nl