Woonboten, de Woningwet en het Bouwbesluit

De Raad van State heeft in 2014 en 2015 geoordeeld dat een woonboot ook als bouwwerk moet worden gezien. De uitspraken van de Raad van State hadden tot gevolg dat alle woonboten ondanks een ligplaatsvergunning illegale bouwwerken waren geworden. Woonboten waren niet omgevingsvergunningplichtig en vielen niet onder het Bouwbesluit.

Minister Blok werd door de uitspraak van de Raad van State gedwongen om de Woningwet aan te passen. Dat is in mei 2015 als concept wetsvoorstel openbaar geworden. Vervolgens heeft er een internetconsultatie plaats gevonden. De internetconsultatie heeft tot enige aanpassingen geleid, waarna het aangepaste concept in oktober 2015 ter advies aan de Raad van State is voorgelegd. Het definitieve wetsvoorstel is op 23 maart 2016 gepresenteerd. Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel. Op 24 januari 2017 was het wetsvoorstel een hamerstuk in de Eerste Kamer.

De Wet verduidelijking voorschriften Woonboten is sinds 1 januari 2018 van kracht.

Gevolgen voor bestaande woonboten

  • De wet maakt onderscheid tussen varende en niet-varende woonboten (en hotels en restaurants, e.d.)

  • Niet-varende woonboten (watervilla's, woonarken, scharken) worden aangeduid als bouwwerk en hebben daarom een omgevingsvergunning nodig, anders zijn het illegale bouwwerken.

  • Varende woonboten worden omschreven als "schepen gebruikt voor verblijf en bestemd en gebruikt voor de vaart". Deze schepen worden niet aangeduid als bouwwerk zijn niet omgevingsvergunningplicht en worden vrijgesteld van het Bouwbesluit. Voor deze schepen verandert er niets.

  • De ligplaatsvergunning wordt gelijkgesteld met de omgevingsvergunning, hierdoor krijgen alle legale, niet-gedoogde woonboten van rechtswege een omgevingsvergunning.

  • De voorwaarden voor de ligplaatsvergunning blijven van kracht en gelden ook voor de omgevingsvergunning.

  • Niet-varende woonboten die geen ligplaatsvergunning of -ontheffing nodig hadden worden gelijkgesteld aan bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt.

  • Indien een ligplaatsvergunning in tijd begrensd is dan geldt deze beperking ook voor de omgevingsvergunning.

Overgangsrecht

Voor bestaande woonboten met een ligplaatsvergunning verandert er niets zolang de woonboot niet vervangen wordt door nieuwbouw. Verbouwing of vervanging door een reeds bestaande woonboot blijft mogelijk, in principe onder dezelfde voorwaarden die nu gelden, zonder aan de technische voorwaarden van het Bouwbesluit te hoeven voldoen. Er zal dan wel een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden voor de verbouwing of het plaatsen van een drijvend bouwwerk (bij vervanging).

Klik hier voor uitgebreide informatie 2014-2018

Dirk van Driel was van oktober 2013 tot mei 2019 voorzitter van het Woonschepencomité Groningen (WCG). De in het overzicht opgenomen artikelen uit deze periode zijn van zijn hand, tenzij anders vermeld.

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl