Bestemmingsplan.jpg
  • 9 september 2020

Aanleiding

Sinds 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften Woonboten (WvvW) van kracht. De wet maakte het noodzakelijk om het bestemmingsplan en de verordening openbaar vaarwater aan te passen. Daarnaast heeft de gemeente een zeer omvangrijke welstandsnota voor woonboten opgesteld.

De gewijzigde regelgeving heeft geen gevolgen voor bestaande woonboten, zolang ze niet naar een andere ligplaats verhuizen en er geen verbouwing plaats vindt. Voor nieuw te bouwen woonboten is de nieuwe regelgeving wel van toepassing (o.a. Bouwbesluit en Welstandsnota)

In 2017 heeft de gemeente de Watervisie "Koersen op water" vastgesteld. Een aantal wijzigingen in de regelgeving is daar op terug te voeren.

Laatste ontwikkelingen

Nieuwe Verordening, Bestemmingsplan en Welstandsnota

Aanvullende documenten

Gemeentelijke informatie over regelgeving voor woonboten

Klik hiervoor op deze link. Deze informatie is inmiddels geactualiseerd maar niet volledig en op enkele punten onjuist.

Bestaande woonboten waaraan niets verandert hebben geen omgevingsvergunning nodig, deze is middels het overgangsrecht automatisch verleend. Het Bouwbesluit is dankzij het overgangsrecht niet van toepassing op bestaande woonboten. Woonschepen die af en toe nog varen hebben geen omgevingsvergunning nodig omdat ze in de woonbotenwet hiervoor zijn uitgezonderd.

Informatie over de Wet verduidelijking voorschriften Woonboten en de situatie in Groningen

Regelgeving gemeente Groningen tot 9 september 2020

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl